Bieg Firmowy wygrał MP POWER AWARDS 2020 za najlepszy projekt CSR!

HearMe: Zdrowie fizyczne i psychiczne są ze sobą ściśle powiązane

27 maja, 2021

O zdrowiu psychicznych rozmawialiśmy z Kasią Gryzło, CEO HearMe, platformy, której przyświeca piękny cel: spowodować, by Polacy przestali być najbardziej zestresowanymi pracownikami w Unii Europejskiej, a zdrowie psychiczne było traktowane na poważnie.

Ola: Kasiu, skąd pomysł na platformę HearMe?

Kasia: Nad pomysłem zaczęliśmy pracować jeszcze przed pandemią. Ja, Paweł Pierścionek i Michał Pośnik. I już wtedy sytuacja w polskich firmach, pod kątem zdrowia psychicznego, nie wyglądała dobrze. Według raportu ADP z 2019 roku*, polski pracownik był najbardziej zestresowanym w całej Unii Europejskiej. Na dodatek, Polacy są najmniej ufni, by dzielić się jakimikolwiek informacjami na temat swojej kondycji psychicznej w miejscu pracy.

Czytając raporty i analizując dane, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jest wiele osób, które mają problem i są z nim same. A my ja (też z własnym bagażem doświadczeń), podjęliśmy decyzję, że chcemy im pomóc.

Bardzo poważnie potraktowaliśmy wyniki naszego researchu – zwłaszcza potrzebę anonimowości pracowników korzystających ze wsparcia psychologicznego w ramach benefitu pracowniczego. Dlatego HearMe od początku swojego istnienia oferuje anonimowe wsparcie. Nikt w organizacji nie dowie się, że konkretna osoba umawia się na sesję z terapeutą w aplikacji HearMe.

O: Zwróciłaś uwagę na anonimowość osoby korzystającej ze wsparcia. Czy pracodawca w jakikolwiek sposób dowiaduje się o przebiegu wizyt?

K: Tak. Staramy się być na tyle transparentni na ile jest to możliwe, przy zachowaniu całkowitej anonimowości pracowników korzystających z HearMe. Dlatego w każdy poniedziałek pracodawca otrzymuje automatycznie generowany raport, w którym pokazujemy skumulowane dane, np. liczbę umówionych sesji, liczbę założonych kont – bez podawania żadnych danych użytkowników.

O: W jaki sposób zgłosić pracodawcy chęć korzystania z usługi? Temat zdrowia psychicznego nadal nie jest tak naturalny, jak np. złamanie ręki.

K: To prawda! Nie jest łatwo pójść do działu HR i powiedzieć, że potrzebujemy wsparcia profesjonalnych psychologów i psychoterapeutów. Dlatego przygotowaliśmy formularz (nie trzeba podawać swojego imienia i nazwiska), który będzie dla nas sygnałem, by skontaktować się z działem HR firmy, w której pracownicy wykazują potrzebę spotkań ze specjalistami.Link do formularza: https://pracownicy.typeform.com/to/yRhVAy

O: Jak często pracownicy mogą korzystać z usług specjalistów?

K: W większości przypadków są to maksymalnie 4 sesje w miesiącu. Natomiast, gdy wspieramy interwencyjnie osobę, np. w żałobie, dostosowujemy liczbę sesji do potrzeb. Większość firm, z którymi współpracujemy, daje pracownikom przestrzeń na korzystanie ze wsparcia psychologicznego w godzinach pracy. Pomagamy też firmom organizować “środy dla głowy”, czyli raz lub dwa razy w miesiącu wypada środa, gdy pracownicy mogą w godzinach od 8:00-11:00 umówić się na konsultację ze specjalistą w czasie godzin swojej pracy.

O: Jak HearMe jest wykorzystywane w firmach?

K: Jesteśmy narzędziem, dzięki któremu pracodawca i dział HR wiedzą, że kondycja psychiczna ich pracowników jest zaopiekowana. Profesjonalnie i bezpiecznie.

Wspieramy pracowników nie tylko w stawianiu czoła wyzwaniom osobistym, ale też zawodowym – każdy z naszych specjalistów ma doświadczenie w biznesie. Mamy podejście holistyczne do wspierania kondycji psychicznej i rozwoju pracowników.

Stworzyliśmy nawet piramidę (nazwaną na cześć naszego CTO piramidą Pawłowa 😉 ), która obrazuje nasze podejście.

W podstawie znajdują się indywidualne konsultacje pracowników z psychologiem lub psychoterapeutą, którzy potrzebują pomocy tu i teraz, ponieważ wyzwania utrudniają im codzienne życie. Spotkania odbywają się sam na sam, online w naszej aplikacji. Również w takim systemie realizujemy sesje coachingowe i indywidualne ścieżki mentorskie.

Wyżej w naszej piramidzie są warsztaty z pracownikami. Odbywają się zarówno online, jak i offline – oczywiście w czasie pandemii ze zdecydowaną przewagą tej wirtualnej formy. Tutaj pojawiają się takie tematy jak: dlaczego feedback jest ważny dla pracy zespołowej, czy warsztaty dla team leaderów o tym, jak wspierać swoich ludzi w kryzysie. Warto dodać, że często to managerowie i koleżanki/koledzy z pracy jako pierwsi zauważają problemy pracowników. Dlatego szkolimy ludzi, żeby potrafili reagować, gdy zobaczą, że kolega czy koleżanka z biura czuje się gorzej. Szkolimy też specjalistów HR w zakresie pierwszej pomocy psychologicznej.

A na samej górze naszej piramidy są webinary kierowane do szerokiej grupy pracowników. Podczas webinarów przekazujemy wiedzę i dobre praktyki w zakresie higieny zdrowia psychicznego i dbania o nią, np. “Płonę czy się spalam – jak uniknąć wypalenia zawodowego” czy “Pracująca mama, pracujący tata – jak pogodzić pracę zdalną z opieką nad dziećmi bez poczucia winy”.  Wysyłamy też cyklicznie newslettery, infografiki oraz prezentacje, w których tłumaczymy, jak sobie radzić z bieżącymi problemami.

O: Kasiu, już na koniec, czym jest dla Was well-being?

K: Wellbeing to po prostu dobre samopoczucie. Jest to stan, w którym człowiek spełnia się prywatnie i zawodowo. Zna swoje mocne strony i wykorzystuje swój potencjał, buduje swoją odporność psychiczną, odczuwa radość życia, uważa siebie za osobę wartościową, a swoje życie za sensowne,  buduje z uważnością wspierające relacje i troszczy się o swoje zdrowie.

I chodzi tu o zdrowie zarówno fizyczne – które możemy wspierać poprzez dobre odżywianie się, regularne ćwiczenia (bieganie, pływanie, spacery), jak i zdrowie psychiczne – którego opieka zaczyna się już od regularnego odpoczynku po konsultacje z psychologiem lub terapeutą.

Często pracownicy w czasie onboardingowego webinaru (który zawsze organizujemy, gdy zaczynam współpracę z nową firmą) pytają nas, jakie są pierwsze znaki, które sygnalizują potrzebę zadbania o zdrowie psychiczne. I nasi specjaliści często odpowiadają: ciało.  Bolący brzuch ze stresu, bóle głowy, zmęczenie, napięte mięśnie łydek – to fizyczne znaki które mówią nam o tym, że musimy zadbać o głowę.

A zdrowie psychiczne i fizyczne są ściśle połączone i od siebie zależne.

*Źródło: https://www.adp.pl/_local/workforce-view-2019/ADP_WhitePaper2019_210319_PL_digi_A4.pdf

Z Kasią Gryzło rozmawiała Aleksandra z Biegu Firmowego.

Gotowy? Biegnij z nami!