INFO

CEL IMPREZY:
 • Promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia;
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w rywalizacji sportowej w ramach firm oraz między firmami;
 • Integracja w środowisku zawodowym poprzez wspólne podjęcie aktywności fizycznej;
 • Cel charytatywny – dochód z biegu przeznaczony zostanie na leczenie, rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji Everest.
ORGANIZATOR:

Fundacja Everest
ul. Petuniowa 9/5
53-238 Wrocław

KRS: 0000443682
NIP: 894-304-34-29
REGON: 022032388

SPONSOR GŁÓWNY
INFORMACJE OGÓLNE:
 • DATA: maj 2019
 • MIEJSCE: AWF we Wrocławiu
 • DYSTANS: 25 km, każdy z zawodników pokonuje dystans 5 km
 • TRASA: teren AWFu, Stadionu Olimpijskiego, potem wałem przeciwpowodziowym koło Mostu Swojczyckiego, kolejno znów terenem AWFu
 • FORMA BIEGU: sztafeta/5 zawodników na drużynę
 • LIMIT CZASU: 3h/drużynę
 • START: 12:00
 • ZAPISY: ZGŁOSZENIE FIRMY – opłata za drużyny dodane w panelu po zalogowaniu odbywa się na podstawie faktury VAT wystawionej przez organizatorów
 • PAKIETY: do wyboru PAKIET STANDARD oraz PAKIET PREMIUM
 • WSTĘP: bezpłatny wstęp na teren imprezy
PROGRAM:

Pojawi się w kwietniu.

MAPA MIASTECZKA:

Pojawi się w maju.

ZASADY BIEGU:

Najważniejsze zasady biegu pojawią się w maju.

PAKIETY STARTOWE

W tym roku przygotowaliśmy dwa rodzaje pakietów startowych – PAKIET STANDARD oraz PAKIET PREMIUM.
Co zrobić, aby odebrać Pakiety Startowe:

1. Wziąć podpisane przez zawodników oświadczenia;

2. Odebrać Pakiety Startowe dla drużyn, lokalizacja zostanie podana w maju.

Pakiety może odebrać jedna osoba, która ma podpisane oświadczenia zawodników*
Rozmiary koszulek 

DLA DZIECI

Myśleliście, że Bieg Firmowy to zmagania wyłącznie dla pracowników firm? Nic bardziej mylnego!

Bieg Firmowy to także świetna okazja do zabaw rodzinnych! Na terenie miasteczka biegowego znajduje się strefa animacji i zabaw dla najmłodszych uczestników wydarzenia.

Nieodłącznym elementem naszego wydarzenia jest Bieg Krasnala! Od najmłodszych lat dzieci mogą zasmakować zdrowej, sportowej rywalizacji właśnie w ramach naszego wydarzenia!

Dystans dostosowany jest do odpowiednich kategorii wiekowych:

 • 3-6 latki pobiegną na dystansie 60m
 • 7-12 latki będą rywalizować w biegu na 100m.

Na koniec uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale.

Zapisy na Bieg są bezpłatne i odbywają się na terenie miasteczka biegowego w Biurze Zawodów Biegu Krasnala. Każdy z rodziców będzie musiał podpisać oświadczenie, można je pobrać wcześniej i zanieść do Biura Zawodów Biegu Krasnala.

WOLONTARIAT

Co roku Bieg Firmowy odbywa się dzięki grupie zgranych Wolontariuszy, którzy swoim zaangażowaniem pomagają uświetnić wydarzenie.

Szczegółowe informacje znajdziecie na:

UBEZPIECZENIE

Do każdego pakietu można dokupić ubezpieczenie dla zawodników. Ceny poszczególnych pakietów (standard i premium) pojawią się wkrótce.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

TRENINGI

Każdego roku organizujemy treningi przygotowawcze do Biegu Firmowego. Informacje o nich pojawią się w najbliższym czasie. 

TRASA

Trasa tegorocznego Biegu Firmowego biegnie przez teren AWF oraz Stadionu Olimpijskiego, wychodzi na ul. Paderewskiego, skręca w ul.Henryka Wieniawskiego, kolejno prowadzi przez wały na ul. Kanałowej.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie musi zostać podpisane przez każdego uczestnika Biegu oraz dostarczone w oryginale organizatorom przy odbieraniu pakietów startowych. Oświadczenia podpisane może dostarczyć jedna osoba reprezentująca firmę lub drużynę.

ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

Informacje o odbiorze pakietów startowych będą podawane na bieżąco.

REGULAMIN

CEL IMPREZY:

 • Promowanie biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia;
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich możliwości w rywalizacji sportowej w ramach firm oraz między firmami;
 • Integracja w środowisku zawodowym poprzez wspólne podjęcie aktywności fizycznej;
 • Cel charytatywny – dochód z biegu przeznaczony zostanie na leczenie, rehabilitację lub sprzęt rehabilitacyjny dla podopiecznego Fundacji Everest.

ORGANIZATORZY:

Fundacja Everest
Ul. Petuniowa 9/5
53-238 Wrocław
KRS: 0000443682
NIP: 894-304-34-29
REGON: 022032388

TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w maju 2019 roku. Start, meta oraz miasteczko biegowe usytuowane będą na terenie AWF-u przy Stadionie Olimpijskim. Trasa prowadzić będzie przez teren AWF-u, Stadion Olimpijski, al. I.J. Paderewskiego, H.Wieniawskiego oraz F. Chopina, potem wałem przeciwpowodziowym w kierunku Mostu Swojczyckiego, później znów przez teren AWF-u. Szczegóły dotyczące przebiegu trasy wraz z mapką będą dostępne na stronie www.biegfirmowy.pl.
2. Bieg jest sztafetą o łącznej długości ok. 25 km, w której każdy z 5 uczestników będzie miał do przebiegnięcia ok. 5 km – jedno okrążenie. Limit czasu dla całej drużyny na tym dystansie to 3 godziny.
3. Wstęp na teren imprezy jest nieodpłatny.
4. Zgłoszenie drużyn biorących udział w Biegu związane jest z uiszczeniem opłaty startowej, w ramach której uczestnicy otrzymują m.in. pakiet startowy i zostają dopuszczeni do Biegu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.W zawodach biorą udział drużyny składające się z 5 pełnoletnich osób będących pracownikami jednej firmy. Z jednej firmy może zgłosić się dowolna liczba drużyn.
2. Rejestracja zawodników jest możliwa od dnia 5.02.2018 r. do dnia 12.05.2018 r. do godziny 23:59, pod warunkiem, że do tej pory nie zostanie przekroczony limit zarejestrowanych drużyn. Limit to 1300 drużyn, czyli 6500 zawodników. O ilości aktualnie zarejestrowanych osób informować będzie zamieszczony na stronie Biegu Firmowego licznik (na stronie głównej pod ikonką miasta). Licznik wskazuje liczbę zarejestrowanych osób, a nie drużyn.
3. Zawodnicy rejestrują się do Biegu za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.biegfirmowy.pl Firma zgłaszając drużynę poprzez formularz decyduje się za nią zapłacić, nawet jeśli ostatecznie nie weźmie udziału w Biegu. Po zarejestrowaniu drużyn zostanie automatycznie wygenerowana faktura i wysłana pod wskazany w formularzu adres mailowy.

REJESTRACJA

1. W formularzu zgłoszeniowym administrator podaje nazwę firmy oraz dane do faktury. Jeśli administrator nie jest pewny danych do faktury, lub startuje w Biegu w wyniku innych ustaleń z organizatorem powinien odznaczyć pole w formularzu – faktura niestandardowa oraz w odpowiednim polu wpisać dlaczego wybrał tę opcję.
2. Zarejestrowana firma, która decyduje się zapisać chociaż jedną drużynę na Bieg ma możliwość dodania w panelu rejestracyjnym swojego logotypu oraz linku do strony www firmy. Administrator zamieszczając logo oświadcza, że jest do tego uprawniony. Logotyp znajdzie się na stronie Biegu Firmowego w zakładce Uczestnicy. Zabrania się dodawania logotypu firmy wielokrotnie.
3. Po wpisaniu danych firmy osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma login i hasło administratora konta firmy służący do rejestracji drużyn w ramach firmy.
4. Za pomocą logowania do panelu firmy administrator dokonuje rejestracji drużyn. Nie jest konieczne podanie wszystkich zawodników drużyny do jej rejestracji. Wystarczy podać dane 1 osoby z każdej drużyny. Resztę zawodników można uzupełnić później.
5. O kolejności zgłoszeń decydować będzie data i godzina rejestracji na stronie Biegu Firmowego.
6. W wyniku rejestracji jest automatycznie generowana faktura, która zostanie wysłana na adres mailowy administratora podany w formularzu rejestracyjnymOpłata za drużyny zapisane z danej firmy w jednym dniu będzie zsumowana na jednej fakturze. Administrator otrzyma fakturę w ciągu 48 godzin od momentu rejestracji.
7. Administrator za pomocą logowania może dodać lub zmienić dane zawodników, może także zarejestrować kolejne drużyny później, jeśli nie jest pewny ich ilości, nie może natomiast zmniejszyć ilości zadeklarowanych drużyn.
8. Zawodnicy zarejestrowani do dnia 10 kwietnia 2018 r., którzy zaznaczyli w formularzu zgłoszeniowym rozmiar koszulki mają gwarancję otrzymania w pakiecie startowym koszulki technicznej w podanym rozmiarze. Po 11 kwietnia zmiana rozmiaru zamówionej koszulki nie będzie możliwa, a zawodnicy, którzy będą po tej dacie rejestrowani mogą nie otrzymać koszulki lub otrzymać ją w innym rozmiarze. Organizator dołoży wszelkich starań, aby jak najwięcej zawodników zarejestrowanych po 10 kwietnia otrzymało odpowiednie koszulki.

ZGŁOSZENIA I OPŁATA

1. Opłata startowa za Pakiet Standard do 5.03.2018 wynosi 325 zł netto (399,75 zł brutto) oraz 495 zł netto (608,85 zł brutto) za Pakiet Premium. Drużyny rejestrujące się po tym terminie obowiązuje opłata w wysokości 350 zł netto (430,50 zł brutto) za Pakiet Standard. Opłata za Pakiet Premium nie ulega zmianie.
2. Opłatę startową należy wnosić na konto Fundacji Everest podane na fakturze. Termin płatności na fakturze to 7 dni.
3. Organizator będzie akceptował tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.
4. Uczestnik Biegu wyraża zgodę na otrzymanie faktury jedynie drogą elektroniczną. Organizator zapewnia, że faktura wystawiona zostanie zgodnie z obowiązującymi wymogami.
5. W wypadku, gdy faktura nie dojdzie na wskazany adres mailowy w ciągu 48 godzin od rejestracji, a nie została zaznaczona opcja faktury niestandardowej, prosimy o kontakt z Organizatorem.
6. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na zawodników innej firmy. W ramach firmy administrator może zamienić zawodników drużyn najpóźniej do 18.05.2018 do godz. 10:00, z tym, że organizator nie gwarantuje przekazania zawodnikowi koszulki w nowym rozmiarze, jeśli zmiana będzie dokonana po 10 kwietnia 2018.
7. W ramach opłaty startowej każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się: numer startowy, koszulka techniczna, agrafki do przypięcia numeru startowego. Po Biegu każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz napój.
8. Pakiety startowe przekazywane będą zawodnikom na dzień przed Biegiem tj. 18 maja 2018 r. w Biurze Zawodów. Miejsce i godziny otwarcia Biura Zawodów zostaną podane na stronie internetowej Biegu, każdy uczestnik otrzyma także informację o miejscu wydawania pakietów drogą mailową.
9. Istnieje możliwość odbioru pakietów startowych dla całej firmy przez jedną osobę pod warunkiem, że ta osoba jest także uczestnikiem Biegu lub administratorem w procesie rejestracji i przekaże oświadczenia o stanie zdrowia wszystkich zawodników, których pakiety chce odebrać.

PAKIETY PREMIUM

1. Ilość Pakietów Premium jest ograniczona. Limit Pakietów Premium to 300 drużyn/1500 koszulek.
2. Pakiety Premium będą dostępne do 15.03.2018, po tym terminie nie ma możliwości wykupienia Pakietu Premium.
3. Pakiety Premium zawierają koszulki techniczne dla zawodników obrendowane wybranym przez administratora panelu logo firmy.

4. Pełna rozmiarówka koszulek z Pakietu Premium musi zostać dostarczona do 20.03.2018.
5. Wizualizacja szablonu koszulki znajduje się na stronie www.biegfirmowy.pl
6. Administrator panelu firmy zobowiązany jest dostarczyć logo firmy w formacie cdr., pdf., eps, nie później niż do 48h od wykupienia pakietu, na adres mailowy organizatorów: biuro@biegfirmowy.pl.

UBEZPIECZENIE

1. Organizator umożliwia uczestnikom wykupienie ubezpieczenia na czas trwania imprezy. Koszt ubezpieczenia całej drużyny wraz z opłatą manipulacyjną wynosi 25 zł netto. W przypadku wybrania Pakietu Standard dla drużyny z ubezpieczeniem koszt wynosi 350 zł netto (rejestr. do 5.03.2018) i 375 zł netto (rejestr. od 6.03.2018), w przypadku Pkaietu Premium cena za pakiet z ubezpieczeniem wynosi 520 zł netto (rejestr. do 15.03.2018). Zakres ubezpieczenia: trwały uszczerbek na zdrowiu i zgon w wyniku NNW w wariancie Standard Plus, suma ubezpieczenia 10.000 PLN. Ubezpieczenie zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.
2. Osoba rejestrująca drużyny z firmy, która zdecydowała wykupić pakiet z ubezpieczeniem dla swoich pracowników jest zobowiązana przekazać wszystkim uczestnikom Ogólne Warunki Ubezpieczenia
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. Poprzez stawienie się na linii startu, każdy z uczestników zaświadcza, że zapoznał się z regulaminem, a jego stan zdrowia zezwala mu na udział w Biegu i podejmuje się uczestnictwa w nim na własną odpowiedzialność. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w Biegu Firmowym, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza, wykonać niezbędne badania itd.
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego oświadczenia, w którym potwierdza on, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Biegu Firmowym. Wzór oświadczenia zostanie przekazany uczestnikom drogą mailową, będzie też dostępny w biurze zawodów oraz na stronie www. Przekazanie podpisanego oświadczenia Organizatorowi będzie możliwe podczas odbioru pakietów startowych i jest ono warunkiem uczestnictwa w Biegu.

ZASADY UCZESTNICTWA W SZTAFECIE

1.  Zawodnicy muszą uczestniczyć w Biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez organizatora. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę innych niż koszulka. Elementy te nie mogą zakrywać numeru startowego oraz logotypów sponsorów Biegu Firmowego. Elementy te zapewniane są przez drużyny we własnym zakresie. Apelujemy o zastosowanie się do tego wymogu, złamanie tego punktu grozi niedopuszczeniem na strefę zmian, co skutkuje dyskwalifikacją.
2. Podczas Biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
3. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.
4. Organizator zapewni uczestnikom biuro zawodów, czynne podczas imprezy, damską i męską przebieralnię, depozyt, zaplecze sanitarne, a także zgodne z wymogami imprezy o charakterze masowym zabezpieczenie medyczne, przeciwpożarowe i ochronę.
5. W przypadku zmiany daty lub miejsca Imprezy masowej bądź jej odwołania z przyczyn niezależnych od Organizatora np. w wyniku zagrożeń, ewakuacji, bardzo silnych ulew, burzy, gradobicia, uczestnik Imprezy nie może żądać od Organizatora zwrotu opłaty startowej.
6. W dniu zawodów przed startem Biegu (godzina zostanie podana przez Organizatora) zostanie przeprowadzona odprawa kapitanów drużyn, na której zostaną przekazane im pałeczki sztafetowe z chipami. Udział w odprawie jest obowiązkowy, a warunkiem klasyfikacji zawodników jest udział w biegu z pałeczką sztafetą wydaną przez Organizatora.
7. Zmian w sztafecie (przekazania pałeczki sztafetowej kolejnemu zawodnikowi) dokonuje się tylko w wyznaczonej strefie zmian znajdującej się przed bramą start-mety. Po przekazaniu pałeczki zawodnik winien niezwłocznie przebiec przez metę i zejść z trasy Biegu.
8. W strefie zmian może przebywać tylko jedna osoba z danej drużyny. Strefa zmian będzie podzielona zgodnie z numerami startowymi zawodników.
9. W klasyfikacji drużynowej warunkiem jest ukończenie Biegu przez wszystkich członków drużyny, mieszcząc się w limicie czasu.
10. Niezależnie od klasyfikacji drużynowej istnieje klasyfikacja indywidualna.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych klasyfikacji.
12. Osoba zgłaszająca daną firmę do Biegu oświadcza i zapewnia, ze każdy z zawodników, którego dane zostały przez nią wprowadzone wyraził zgodę na udostępnienie jego danych osobowych wskazanych podczas rejestracji Organizatorowi Biegu, dla celóworganizacji zawodów sportowych, przygotowania list startowych i opracowania wyników zawodów oraz na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym w szczególności w filmie promocyjnym oraz na stronie internetowej Biegu Firmowego i odnośnikach. Osoba zgłaszająca daną firmę zobowiązana jest wskazać adres e-mail każdego zawodnika w formularzu rejestracyjnym.

NAGRODY

1. Impreza ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały jednak nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach:

 • najszybsza drużyna damska – I, II, III miejsce
 • najszybsza drużyna męska – I, II, III miejsce
 • najszybsza drużyna mieszana (co najmniej jedna osoba przeciwnej płci do pozostałych zawodników drużyny) I, II, III miejsce
 • indywidualna – najszybszy zawodnik I, II, III miejsce
 • indywidualna – najszybsza zawodniczka I, II, III miejsce

2. Organizator może wprowadzić dodatkowe nagrody i kategorie.
3. Każdy zawodnik, który ukończy Bieg otrzyma pamiątkowy medal.
4. Nagrody będą rozdane zgodnie z posiadaną przez organizatora w danym momencie wiedzą na temat wyników Biegu. Jeśli ostatecznie wyniki będą różnić się od podanych zaraz po Biegu, nie przysługuje reklamacja co do wydania nagród, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagroda trafi do osoby, która skróciła trasę Biegu lub zamieniła się kolejnością w drużynie i tego nie zgłosiła.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestników Biegu Firmowego obowiązuje niniejszy regulamin. Start w Biegu jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
2. Pisemne protesty należy zgłaszać w biurze zawodów najpóźniej do godziny po zakończeniu Biegu, w dniu odbywania się zawodów.
3. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie Biegu z psami, na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych, a także z wózkami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian trasy oraz regulaminu. Aktualny regulamin dostępny jest stale na stronie Biegu www.biegfirmowy.pl
5. Kontakt do Organizatora: biuro@biegfirmowy.pl